Latvian Church Planter Retreat, Church Planting, Facilitator, Latvian, More Churches, Participant

DRAUDZES DIBINATAJU KONFERENCE

View Description

Draudzes dibinātāju konference ir apmācības modulis draudzes dibinātājiem, lai apdomātu būtiskus aspektus uzsākot jaunu ticības kopienu. Seminārs norit divas vai trīs dienas, tajā draudzes dibinātāji, reizēm ar laulātajiem draugiem, apsver desmit dažādus aspektus par jaunu Valstības robežu nospraušanu. Kopīgi pavadītais laiks nav tikai sesiju saturs, bet arī mācīšanās citam no cita, laika pavadīšana lūgšanā un pārdomās un klausoties Dieva balsī.

Login to View

Join us... sign up for our email newsletter, Connections

You'll receive monthly updates on what God is doing through all of us together around the world.