Kupanda Makanisa Yenye Afya

Are you looking to strengthen your ministry? Download tools at no cost and resources and get started today!

Swahili Church Planting, Facilitator, M2M 2020 Priority Language, MNM Core Material, More Churches, Planting Healthy Churches, Swahili

Kupanda Makanisa Yenye Afya

View Description

Warsha hii huwasidia viongozi kufikiri juu ya kazi na uwezo ulio wa lazima kupanda Makanisa yenye afya. Inahusisha mada kama vile msingi wa kibiblia katika upandaji wa Kanisa, maelezo mafupi na familia ya mpanda Kanisa, hatua za upandaji wa makanisa, mitindo ya upandaji wa Kanisa na sifa za kanisa lenye afya.

Login to View