Kuwa Kanisa Lenye Matokeo

Are you looking to strengthen your ministry? Download tools at no cost and resources and get started today!

Swahili Facilitator, Introduction to Stronger Churches, M2M 2020 Priority Language, MNM Core Material, Strengthening Your Church, Stronger Churches, Swahili

Kuwa Kanisa Lenye Matokeo

View Description

Warsha ya kuimarisha Kanisa lako huwawezesha Viongozi wa Kanisa kuliweka kusanyiko kwenye lengo la kazi yake kama wakala wa Mungu katika eneo husika. Warsha inatoa umuhimu wa maono yanayoelezeka kibiblia, inawaongoza kwenye tabia kumi za Kanisa lenye afya, na inawavuta Viongozi kuliona Kanisa lao kama mfumo unaoweza kuwa na matokeo muhimu katika jamii yake.

Login to View